Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-29 12:47:36

Josab Water Solutions AB: Ändrat förslag till styrelse till årsstämman 30 juni 2021

Josab har i kallelsen till årsstämman redogjort för att större aktieägare föreslagit omval av alla 5 nuvarande styrelseledamöterna. Därefter har styrelsen informerats om att bolagets större aktieägare med syfte att stärka bolagets ledning har tagit fram ett förändrat förslag till styrelse enligt följande. Större aktieägare som står bakom förslaget är bl.a. VIMAB Holding AB som är bolagets enskilt största ägare.

Det föreslås att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.                                                      Henry Koskela, bolagets VD, ställer sin plats i styrelsen till förfogande men kvarstår som bolagets VD. Cai Jianwen ställer likaledes sin plats till förfogande men kvarstår som ledamot i Josabs kinesiska JV bolag tills vidare. 

Till nya ledamöter i Josabs styrelse föreslås Anna Bonde och Michael Sundin.

Anna Bonde har läst finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Hon har sedan jobbat på Carnegie Investment Bank, ABN Amro och på Nordea som analytiker, främst inom verkstadssektorn samt med sales inom Nordic Equities mot svenska och europeiska förvaltare. Anna jobbar sedan 2019 som konsult inom ekonomistyrning, och har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Michael Sundin har läst på Frans Schartau, ekonomi på Stockholms Universitet samt på Wallenberg Institutet inom SEB. Michael har en bred arbetslivserfarenhet, bland annat med försäljning inom Dräger Svenska AB, Finax Finans AB och Finans Scandic AB. Michael har även varit CEO/COB på Lafina AB, Point International AB, Seamless Distribution AB och på CR7 Service Group Ltd. Michael är sedan 2020 CEO på Scoopr Holding AB.

Styrelsen ser positivt på denna förändring som förstärker bolagets totala kompetens inom väsentliga områden för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Stockholm den 29 juni 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                        

VD                                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                                

Telefon: +46 70 749 6009                                                     

E-mail: henry.koskela@josab.com                                            

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB

Prenumeration