Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-30 13:51:41

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma startar Fas II-studie av immunoterapi vid akut cystit

SelectImmune Pharma har nu inlett en fas II-studie av behandling med IL-1 receptor antagonist (IL-1RA) vid återkommande akut cystit. Studien leds av professor Wagenlehner i Giessen, Tyskland, en internationell auktoritet på behandling av urinvägsinfektioner och antibiotikaresistens, i samarbete med forskare vid Lunds universitet knutna till SelectImmune.

De omfattande förberedelserna för studiestarten har genomförts och tillstånd har erhållits från berörd nationell myndighet och etisk kommitté. Studieprotokollet är utformat för att ge optimal information och initieringen av studie-siten är genomförd, med samtliga läkare, monitorerare, laboratoriepersonal inkluderat genomgång av det omfattande tekniska protokollet för laboratorieanalyser.

Studien ska utvärdera effekten av immunoterapi med IL-1RA på patienter med återkommande akut cystit och baseras på upptäckten att akut cystit är en IL-1 beroende sjukdom, orsakad av infektion i urinblåsan. Typiska symptom är sveda, täta trängningar och smärta. IL-1RA har visat mycket goda effekter mot akut cystit i en djurmodell och testas därför på människa i denna kontrollerade studie. Eftersom IL-1RA är ett registrerat läkemedel, som används för andra indikationer, har SelectImmune fått tillstånd att direkt inleda en Fas II-studie.

Akut cystit är en av de vanligaste bakteriella infektionerna men allt mer svår-behandlad, på grund av tilltagande antibiotikaresistens. Specifik immunoterapi erbjuder en ny behandlingsstrategi, med potential att nå stora patientgrupper. I motsats till antibiotika, som dödar bakterier direkt, stärker behandlingen kroppens eget försvar. Patienten får hjälp att mobilisera sitt försvar och bekämpa infektionen. Detta innebär också att behandlingseffekt kan komma att uppnås oavsett om bakterierna är känsliga eller resistenta mot antibiotika.

”Vi är mycket nöjda att studien är igång och för samarbetet med internationella kollegor, som har stor erfarenhet av kliniska studier inom området”, säger Gabriela Godaly, Forskare vid Lunds universitet och Chief Medical Officer, SelectImmune Pharma.

Detta är oerhört spännande och vi ser verkligen fram emot att förstå den kliniska potentialen för patienter med cystit, där det finns ett stort behov av nya behandlingar” säger Catharina Svanborg, professor vid Lunds universitet och styrelseordförande i SelectImmune Pharma.

“Targeted Immunotherapy could be an important step for these very frequent infections that so many women are suffering from” says Florian Wagenlehner, Professor of Urology, Giessen and Principal Investigator of this Phase II trial.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriela Godaly

CMO SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 733 38 13 44

E-post: gabriela.godaly@med.lu.se

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se


 

Denna information är sådan som SelectImmune är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-30 13:51 CET.

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration