Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-17 13:51:20

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma håller digitalt investerarmöte

SelectImmune Pharma bjuder in till ett digitalt investerarmöte via Zoom, torsdagen den 23 september klockan 12.00.

Vi välkomnar befintliga aktieägare, andra investerare och intressenter att delta. Mötesdeltagarna får möjlighet att informera sig om bolagets verksamhet och att ställa frågor. Dessa kan ställas under mötet eller skickas in per e-mail till adresserna nedan.

Mötet kommer att hållas på svenska.

Länk för deltagande i mötet:

https://us06web.zoom.us/j/88543060204?pwd=djUzRDh6VU9LQ1A1MGpVSzB2a1U4UT09

 

För skriftliga frågor, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com


 

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration