Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-07 16:00:00

Sustainion Group AB: Sustainion Groups dotterbolag Vindico Security avyttrar kameraverksamhet

Sustainion Groups dotterbolag Vindico Security har idag avyttrat sin verksamhet inom professionell kameraövervakning till LåsTeam Sverige AB. Affären sker genom en inkråmsaffär avseende kundstock och medarbetare inom kameradelen.

Som en del i renodlingen av verksamheten inom Vindico Security väljer man nu att avyttra den del som innefattar professionell kameraövervakning till LåsTeam Sverige AB, ett dotterbolag till TCECUR Sweden AB. Efter avyttringen kvarstår främst verksamheterna inom skåp, såsom säkerhetsskåp och laddskåp, samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound. Affären bedöms har en marginell påverkan på bolagets resultat.

”I en konkurrensutsatt bransch är det viktigt att fokusera verksamheten och det känns bra att vi nu hittat ett tryggt hem för våra kunder och medarbetare inom kameradelen. LåsTeam som i och med förvärvet etablerar sig i Göteborg har bred kompetens inom säkerhetsteknik och vi tror att detta är en jättebra lösning för båda parter, inte minst för kunder och medarbetare som fortsatt får jobba tillsammans i en stark organisation inom säkerhet”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

”Vi välkomnar våra nya kollegor till LåsTeam och TCECUR och gläds åt affären då vi nu dels kan erbjuda lokal närvaro och service till våra kunder i Göteborg och dels ser att vi kan utveckla kameraaffären ytterligare genom att erbjuda helhetslösningar med kamera, passersystem, inbrottslarm och brandlarm till befintliga och nytillkommande kunder framöver”, säger Klas Zetterman, koncernchef TCECUR.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2021.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration