Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-15 17:46:36

IMINT Image Intelligence AB: Valberedning i IMINT Image Intelligence AB har utsetts

Valberedning i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har utsetts att leda arbetet för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från kommande årsstämma. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna, baserat på de kända röstetalen per den 30 november 2021.  De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Öjvind Norberg, Peter Ekerling samt Jonas Fridh. Öjvind Norberg är valberedningens ordförande.

Valberedningen kontaktas bäst per epost till Öjvind Norberg: ojvind.norberg@board-management.se, eller per brev till Imint: IMINT Image Intelligence AB, Kungsängsgatan 12, 3tr, 753 22 Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com

IMINT Image Intelligence AB (”Imint”) är ett svenskt mjukvaruproduktbolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt både videokonsumenten och den professionella brukaren. Imints vision är att riva ner tekniska begränsningar så att visuella historier kan berättas och delas av alla. Imints produktplattform Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom allt ifrån krävande tillämpningar inom försvar och industri, till konsumentelektronikföretag, framförallt smartphonetillverkare. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner för videoförbättring. Imint har kontor i Uppsala och Shanghai, och är representerat i andra Asiatiska länder genom säljagenter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IMINT Image Intelligence AB

Prenumeration