Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-21 18:11:34

Ectin Research AB: Ectin Research AB (publ) Årsredovisning 2021publicerad

Ectin Research AB meddelar att bolagets Årsredovisning för perioden 1 september 2020 – 31 december 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besök https://www.ectinresearch.com/finansiella-rapporter/

VD Anna Sjöblom-Hallén: "2021 var ett intensivt år då vi kontinuerligt tagit steg framåt enligt plan för att kunna starta vår kliniska studie. När vi nu går in i 2022 är vi stärkta i vår ambition att med Ectin Researchs MFA-370 i framtiden kunna göra skillnad för patienter med den svårbehandlade sjukdomen metastaserad urotelial blåscancer."

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30
Email:
anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration