Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-29 15:07:59

OptiMobile AB: Optimobile lanserar ny kommunikationstjänst för e-handel

Hur kan kundtjänst förbättras för både kunder och handlare? Kunderna vill gärna ringa, men inte sitta i telefonkö. Handlarna vill helst bara ta de viktiga samtalen, de som generar pengar. Lösningen är Woony!

Woony är en röstkommunikationslösning baserad på VoIP-teknik som gör att internetanvändare kan kommunicera direkt från en webbläsare med en supportagent utan behov av en telefon. Kommunikation sätts upp mellan en webb-widget installerad på webbsidan, till exempel webbshop, och en klientprogramvara som används av supportagenten.

En nyligen genomförd studie av Microsoft Dynamics 365 belyser värdet av röstkommunikation i digitala tjänster. Studien visar bland annat att röst är den föredragna kommunikationskanalen i 71 % av supportärendena, mer populär än e-post, chatt etc. Det som kunder idag tycker är mest frustrerande med samtal till kundtjänst är:

  • Brist på kunskap hos agenten
  • Att behöva repetera information
  • Att behöva kopplas vidare till ny support-person
  • Långa väntetider

Här finns mycket att förbättra och Woony är framtagen för att adressera alla dessa problem.

Eftersom kommunikationen är baserad på VoIP-teknik över internet finns det inga associerade samtalskostnader och inga geografiska begränsningar. Detta gör att Woony kan användas som den primära samtalslösningen och erbjuder både gratis och anonyma samtal för webbplatsbesökare.

 

Woony stöder också chatt, vilket gör att agenter kan eskalera chattkonversationer till röst när det behövs för att lösa ett problem. För att undvika oönskade uppringare kan villkor ställas för när röst-widgeten ska visas för användarna.

 

Webbspårningsfunktionen gör att samtal kan dirigeras direkt till den mest lämpade supportagenten som automatiskt uppdateras på bläddrade sidor och innehåll i kundvagnen. Detta förbättrar kundupplevelsen och minskar samtalshanteringens komplexitet, vilket bör leda till kortare samtalslängder och snabbare lösning av problem.

 

Endast ca 2% av alla besök på webshoppar genererar en försäljning. Så kallade övergivna varukorgar är ett stort problem. Anledningarna till att köp inte genomförs är oftast; pris, problem med att betala, oklara leveransfrågor och andra tekniska problem. Genom att använda prioritetsfunktionen kan de viktigaste samtalen tas med ett minimum av fördröjning, vilket minimerar risken för övergivna kundvagnar och ger handlaren en bättre möjlighet att stänga viktiga affärer. Ökad försäljning helt enkelt!

 

Här är några exempel på kunder som kan ha fördel av Woony:

  • Webshoppar som vill kunna prioritera viktiga, och lönsamma samtal
  • Webshoppar som vill korta kötider och minska samtalslängder för sin supportpersonal
  • Globala webshoppar som vill erbjuda gratis ringmöjlighet över hela världen
  • Myndigheter som vill erbjuda möjlighet att ringa anonymt

Läs mer på www.woony.me!

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nilsson, VD

Telefon: +46 709 460 100

E-post: erik.nilsson@optimobile.se

 

 

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).    

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration