Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-02 11:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB inleder samarbete med Simsen Diagnostics AB med syfte att mäta cirkulerande tumör-DNA i patientprover

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) meddelar att Bolaget har slutit avtal med Simsen Diagnostics AB för att under den kliniska fas I-delen av fas I/II-studien utforska möjligheten att mäta cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) hos patienterna i studien. 

Ectin Research har tidigare meddelat att bolaget planerar initiera sin kombinerade kliniska fas I/II-studie av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Studiens första del (fas I) omfattar 10 patienter som skall behandlas med MFA-370 där utvärdering av säkerhet och tolerabilitet sker efter 6 veckors behandling. Om resultatet från fas I-studien visar att behandlingen har en acceptabel biverkningsprofil, kommer fas II-delen av studien att initieras förutsatt att finansiering är anskaffad.

Under den kliniska studien planeras ett av de explorativa effektmåtten vara mätningar av ctDNA i patienternas blod. ctDNA kan mätas i blodprov och är ett mått på cancercelldöd där mycket små mängder ctDNA släpps ut i blodet och andra kroppsvätskor. ctDNA mätningar kan användas av flera olika anledningar exempelvis för att analysera hur effektiv en cancerbehandling är, för att identifiera återfall av cancersjukdom samt kvarvarande cancersjukdom. Ectin Research meddelar nu att avtal slutits med Simsen Diagnostics för att de skall hantera ctDNA analyserna under fas I-delen av den kliniska fas I/II-studien för att explorativt försöka identifiera huruvida mängden ctDNA kan bestämmas i patientprover samt om det finns tecken på att behandling med MFA-370 kan ge upphov till klinisk effekt. Om utfallet är positivt och mängden ctDNA kan bestämmas eller resultaten tyder på att behandling verkar korrelera med klinisk effekt finns möjlighet att metoden kan användas framgent i fortsatta studier för att monitorera behandlingseffekt med MFA-370. För att statistiskt kunna säkerställa klinisk effekt med hjälp av ctDNA-analyser kommer ctDNA-studier även behöva analyseras under fas II-delen av den kombinerade fas I/II-studien, en studie med fokus på att identifiera klinisk effekt vid behandling med MFA-370 baserat på en rad olika effektparametrar och då i ett större antal patienter.

Analysresultatet av ctDNA-studien från hela fas I-delen av den kliniska studien förväntas ta 3 månader efter sista patienten behandlats, men resultatet kommer inte avgöra huruvida fas II-delen av fas I/II-studien initieras då fas I-delen av den kliniska studien är designad och fokuserad på säkerhet och tolerabilitet. Beslut för att initiera fas II-delen kan också komma att ske innan ctDNA analyserna är färdiganalyserade och oavsett resultat. Analysresultatet kan dock komma att avgöra formerna för eventuella framtida ctDNA-analyser.

Ectin Research VD, Anna Sjöblom-Hallén: "Vi är oerhört nöjda med att slutit ett avtal med Simsen Diagnostics med forskningssyfte att mäta ctDNA i patientprover under fas I-studien. I förlängningen kan denna studie även tänkas möjliggöra senare utveckling av companion diagnostics vid behandling med MFA-370. Simsen Diagnostics är ett bolag i forskningsfronten när det gäller ultrakänsliga och lättanvända DNA-sekvenseringsmätmetoder med målet att förbättra vår hälso- och sjukvård och därmed en utmärkt samarbetspartner för oss framgent."

Simsen Diagnostics VD, Gustav Johansson: "Genom sitt val att använda Simsen Diagnostics för att mäta cirkulerande tumör-DNA så har Ectin Research en kraftfull biomarkör för att följa effekten av deras behandling. Simsen Diagnostics banbrytande teknik möjliggör att man kan skapa ett personligt test med otroligt hög känslighet och specificitet baserat på cancerns unika fingeravtryck. Vi är otroligt nöjda med att få jobba med Ectin Research och tror att detta är ett upplägg som passar fler innovativa läkemedelsbolag"

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30 

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Gustav Johansson, CEO

Simsen Diagnostics,

Mob. +46 760 22 50 42

Email: gustav@simsendiagnostic.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Om Simsen Diagnostics AB

Simsen Diagnostics AB är ett bioteknikföretag som utvecklar metoder för ultrakänslig detektion av tumör-DNA i blodprover. Bolaget använder en unik skyddad metod som har utvecklats på Sahlgrenska Akademin, kallad SiMSen-Seq, och som bolaget kommersialiserar. Att mäta cirkulerande tumör-DNA i blod har en enorm potential för läkemedelsbolag och forskargrupper för att bland annat förstå effekten av en behandling. I framtiden siktar företaget på att släppa diagnostiska tester för att användas direkt i klinik. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration