Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-03 10:10:00

Ortoma AB: Komplettering - Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfacilitet

Detta pressmeddelande innehåller kompletterande information till det pressmeddelande som skickades ut den 3 maj 2022 kl 08.55.

 

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-08-31 och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till 10 miljoner kronor totalt. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse. 

 

 

Infotech I Väst AB och dess ägare Roy Forslund är sammantaget till kapitalet största ägare i Ortoma. Peroso AB och dess ägare Peter Möller är sammantaget till kapitalet tredje största ägare i Ortoma. Roy Forslund och Peter Möller är styrelseledamöter i Ortoma AB.

 

Med Ortomas nuvarande affärsplan bedömer styrelsen och ledningen i Ortoma att befintlig kassa samt avtalet sannolikt kommer att kunna finansiera verksamheten till under tredje kvartalet 2022.

 

Ortoma – Improved Performance


Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl.10:10.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

 

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB

Prenumeration