Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-10 08:30:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB har fått amendment godkänt av regulatoriska myndigheter – studiestart enligt plan.

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) har tidigare meddelat att det lämnat en formell ändring (amendment) i studieprotokollet till regulatoriska myndigheter. Huvudsaklig anledning till detta var en ändring av studieprotokollet beroende på att Tamro, bolagets leverantör av studieläkemedel, har behövt kontraktera en ny producent av ett av studieläkemedlen. Både Läkemedelsverket och Etiska prövningsmyndigheten har nu återkommit med att de godkänner amendment. Målet att initiera prövningsställe i juni 2022 kvarstår.

Bolaget har tidigare meddelat att Tamro, bolagets leverantör av studieläkemedel, har behövt kontraktera en ny producent av ett av studieläkemedlen. Detta medförde i sin tur behov av en formell ändring (s.k. amendment) i studieprotokollet till regulatoriska myndigheter (Läkemedelsverket och Etiska prövningsmyndigheten). Ett godkännande av amendment samt därefter av motsvarande biobanksansökan behövs innan studien kan initieras på prövningsställe. Nu har både Läkemedelsverket och Etiska prövningsmyndigheten återkommit med ett godkännande av amendment. Detta gör att motsvarande biobanksansökan kan skickas in till berörd myndighet. När väl detta godkännande är på plats och lokala klinikförberedelser på prövningsställe är klara kan studien initieras, vilket beräknas ske i juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30 

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration