Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-19 11:40:09

OptiMobile AB: OptiMobile AB: Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till september 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 31 december 2022. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q2 och Q3 2022 om sammanlagt ca 770 TSEK flyttats fram.

OptiMobiles totala lån till ALMI Företagspartner uppgår till ca 1 530 TSEK exkl. ränta. I enlighet med det nya avtalet och den nya amorteringsplanen ska lånet amorteras under perioden fram till och med september 2023, med ca 385 TSEK per kvartal. Den första amorteringen ska ske den 31 december 2022.
 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelsens ordförande
Telefon: +46 708 50 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

 

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration