Reports

Publicerat: 2022-05-23 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari-mars 2022

STARKARE Q1 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

PERIODEN JANUARI-MARS 2022

  MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till  17,1 (15,5)   17,1 (15,5)  
  Rörelseresultatet uppgick till  2,3 (2,2)   2,5 (2,2)  
  Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (2,0)   2,3 (2,2)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,22 (0,20)   0,23 (0,22)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,44 (13,06)   14,56 (14,13)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Ett nytt ramavtal har tecknats med Max Garden. 
  • Mestergruppen har utsett iFenix till rekommenderat affärssystem inom dess butikskedjor, XL-BYGG, Bolst och Järnia. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Inga väsentliga händelser har skett

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett starkare Q1 än föregående år

För årets första kvartal rapporterar vi en omsättning om 17,1 MSEK (15,5). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på  MSEK 2,3 (2,2), en liten ökning jämfört med Q1 2021 trots att vi under kvartalet haft större kostnader än föregående år.

Verksamhet
Arbetet med både utveckling av iFenix, försäljning och implementationer går konstant framåt. Under kvartalet har vi tecknat ett nytt ramavtal med Max Garden som förvaltar varumärkena QC Trädgårdsexperten och Tvåhjulmästarna. Samtidigt har iFenix blivit utsett till rekommenderat affärssystem av Mestergruppen, en sammanslutning fria företagare som innefattar kedjorna XL-BYGG, Bolist och Järnia. Det här är naturligtvis en fjäder i hatten för Genesis IT och något vi ska vara stolta över.

I övrigt börjar vi bli varma i kläderna i våra utbyggda lokaler där vi har hunnit hålla årsstämma och kunnat välkomna Hans Andersson som ny styrelseledamot. För er som vill läsa mer om det rekommenderar jag ett besök på vår webbplats. 

Hälsningar

Tommy Flink

VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-23 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 311
ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Huvudprodukten, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. Utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd erbjuder systemet även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB