Hem

More from the company

Publicerat: 2022-05-31 13:29:41

Amhult 2 AB: Amhult 2 AB: Månadsrapport maj, 05-2022

Vi har tackat Maria Nord Loft för det fina arbete hon gjort för bolaget under många år som VD och dessförinnan vVD. Avtackningen skedde på kontoret med god tårta och allt som hör till, och vi som är kvar här och ror skutan vidare önskade henne stort lycka till. Maria kommer vara kvar i bolaget i ny roll som senior rådgivare, men kommer synas på kontoret mycket mindre.

Den 9e maj höll vår uthyrare av bostäder Sofia ett informationsmöte om kv. Spitfire för alla intressenter som står i vår bostadskö. Det var roligt att se att så många kunde komma, vi slog rekord i antal faktiska besökare – 70 närvarande av över 100 anmälda. Nu är det dags för alla intressenter att skicka in sina handlingar senast 25 juni 2022 så att de får chans till tilldelning redan i första omgången, som sker nu i sommar. Vi försöker ha god marginal till inflyttning då vi vet att många har bostäder de vill sälja före dess, hyresavtal börjar därför skrivas redan i höst då första inflyttning är planerad till maj 2023. Veidekke som bygger husen meddelar att under maj har arbetet fortsatt ungefär som i april med schaktning och gjutning av bottenplattor och källarväggar. Spännande att snart se det första som kommer upp ovan jord.

Angående kv. Hercules. Efter utvärdering av anbud och rådande situation främst vad gäller ändring av detaljplan men också vad gäller nuvarande oroligheter över priser på material, energi m.m. har vi valt att pausa upphandlingen av kv. Hercules för att invänta mer information från kommunen gällande ändring av detaljplanen för det södra huset. Ändringen skulle innebära att vi kan bygga fler lägenheter i det södra huset än vad som idag anges i detaljplanen och kommer långsiktigt gynna bolaget inte bara vad gäller hyresinkomster utan även administrations- och förvaltningskostnader då samma byggare har valt samma lösningar för hela fastigheten. Vi säkerställer att fastigheten talar samma språk både byggnadstekniskt och digitala lösningar. Även kortsiktigt under byggnationstiden gynnas bolaget av att ha en och samma byggare genom att vi undviker att det krävs samarbete mellan två olika entreprenörer som ska se till att sina tidplaner kan samordnas. Vi förväntar oss mer information från kommunen under senare delen av hösten 2022.

Kalqyl har i början av maj gjort en VD intervju där vi pratar lite om kvarter Spitfire, Hercules, U, Skogens gård och hur arbetet ser ut på Amhult 2 den närmsta tiden. För er som är intresserade följ länk; https://youtu.be/w96NeUNzlTg

Stadsbyggnadskontoret har bordlagt frågan om detaljplanearbete för Skogens gård till nästa möte. I samtal med SBK framkommer att det är ett intressant område att exploatera, men det är ett stort område som idag är utan detaljplan och med flera aktörer som alla har detaljplaner som behöver ge en god helhet till området. Vi väntar på mer information från SBK om detta arbete.

Den 15 maj under strålande sol höll Torslanda IK sin ”TIK-dag” där Amhult 2 hade äran att sponsra ungdomsidrotten med badbollar och powerbanks. Det var ca 700 medlemmar i olika åldrar på plats och det fanns blandade aktiviteter att delta i och en lekfull turnering som flera av ungdomslagen var med i. På bilden nedan från TIK-dagen syns några av de många badbollarna som delades ut till alla som försökte sig på ett längdhopp.

På återhörande.

Emilie Loft

VD

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration