Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-28 07:00:00

Novus Group International AB: Svenska kyrkan tecknar ramavtal med Novus

Vi är glada att informera att Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar från 2022-06-01. Ramavtalet löper om 3 år fram till 2025-05-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader i taget.

Stockholm 2022-06-20

Novus kommer tillsammans med Svenska kyrkan genomföra flera olika typer av undersökningar som bl.a. innefattar analyser av människors attityder, erfarenheter och åsikter om Svenska kyrkan och trossamfundets arbete. Det kan till exempel handla om målgruppsanalyser, kampanjmätningar, varumärkesanalyser och användarundersökningar.

-Vi på Novus är mycket glada och stolta över att Svenska kyrkan väljer att samarbeta långsiktigt med oss i och med detta ramavtal. Vi har en bredd i vårt erbjudande och en kvalitetsmedvetenhet som vi är övertygade kommer att bidra med stort värde för Svenska kyrkan säger Eva Lagercrantz, strategisk rådgivare på Novus som kommer att vara kundansvarig för avtalet med Svenska Kyrkan.

- Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation, med drygt fem och en halv miljon tillhöriga. Mätningar och analyser är viktiga instrument för strategiska vägval inom en mängd områden. Säger Pia Dahlén chef för kommunikationsavdelningen på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala.

- Därför är vi glada över att samarbeta med en aktör som vi vet värdesätter kvalitet.

Fortsätter Pia Dahlén

Kontakt

Lena Rodén
Försäljningschef
Epost, lena.roden@novus.se
Tel: 070-493 30 28

Om Novus

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

Vad Varför Hur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2007

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB

Utskick från Spotlight Group