Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-01 13:00:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S landar 770 000 årliga utlåningar för räkenskapsåret 21/22, som avslutades 30/6-2022

Freetrailer Groups koncept med lånesläp når nya höjder, och med över 770 000 utlåningar under räkenskapsåret 21/22 har dess popularitet aldrig varit större.

Med över 770 000 utlåningar under räkenskapsåret 21/22 har Freetrailer Group ökat antalet utlåningar med 22 % jämfört med räkenskapsåret 21/22, vilket motsvarar 157 000 fler utlåningar. Antalet släp på marknaden har ökat till 2 800 under samma period och varje släp är ute och kör 325 gånger per år i snitt.

"Räkenskapsåret 21/22 har varit mycket tillfredsställande med fortsatt tillväxt och inte minst mycket höga utnyttjandegrader av våra produkter. Freetrailer har under 21/22 uppnått den högsta tillväxten i antal utlåningsprodukter någonsin, och har samtidigt lyckats hålla en mycket hög utnyttjandegrad, där varje släp är ute och kör i snitt 325 gånger per år" säger koncernchef Philip Filipsen og fortsätter.

Detta vittnar tydligt om att användarna har anammat vårt delningsekonomiska koncept, samtidigt som den höga utnyttjandegraden visar att potentialen är fortsatt hög. Tillväxten drivs av ett antal nya partnerrelationer på alla marknader, samtidigt som även många av våra befintliga partners har utökat med fler släp. Än flera partners kan således draga fördel av att vara en del av Freetrailers fullservicekoncept som säkerställer både god kundvård och bra medieexponering med minimal ansträngning från deras sida"

Bolagets helårsrapport kommer att publiceras den 25 augusti 2022.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

500+ upphämtningsplatser

2 800+ släpvagnar

770 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freetrailer Group A/S

Prenumeration