Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-18 13:17:24

SelectImmune Pharma AB (publ): Klinisk studie klar för start – en ny behandlingsmöjlighet för patienter med bladder pain

 

SelectImmune Pharma har framgångsrikt genomfört alla förberedelser för

att starta en kontrollerad klinisk studie av patienter med bladder pain

syndrome (svår smärta i urinblåsan). Patienterna ska behandlas med

läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-

1RA). Bolaget kan nu meddela att alla tillstånd är på plats och att

rekryteringen av patienter kan starta.

 

Patienter med bladder pain syndrome har svåra smärtor av oklar orsak.

Många olika behandlingar har prövats utan bestående positiva effekter.

Utvecklingen av nya, mer precisa läkemedel har försvårats av att orsaken till

smärtorna inte är klarlagd. Studier vid Lunds Universitet har visat att smärtan

i urinblåsan påverkas av molekylen IL-1 och att smärtan minskar kraftigt efter

behandling med IL-1RA I en djurmodell för akut cystit. Kineret är en IL-1

receptor antagonist som neutraliserar den biologiska aktiviteten av både IL-

1a och IL-1b.

Behandling med IL1RA off-label har tidigare visat mycket positiva resultat

också i klinik. Smärtan minskade efter behandling och livskvaliteten ökade i

denna svårt handikappade patientgrupp. Flera patienter kunde återgå till ett

mer normalt liv. Bolaget ska nu genomföra en placebo-kontrollerad studie för

att utvärdera behandlingseffekten med större precision. Studien ska omfatta

ett större patientmaterial vid fler kliniska centra, för att säkerställa effekten

av behandlingen.

Möjligheten att behandla denna patientgrupp väcker ett stort medicinskt

intresse och studien kommer att omfatta två centra i Sverige. Vi planerar också

att utvidga studien med ett center i Tyskland. Dessa centra är specialiserade

bland annat på denna patientgrupp och deltagande prövare i studien är ’’key

opinion leaders’’ internationellt. Bolaget har erhållit tillstånd från

Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten, har etablerat studieorganisationen

i Sverige och fått tillgång till placebo genom avtal med Sobi

(Swedish Orphan Biovitrum).

 

’’ Det är viktigt att verkligen förstå hur potent IL-1RA behandlingen kan bli i

denna patientgrupp’’ säger Gabriela Godaly, CEO, SelectImmune Pharma.

 

¨Det ska bli spännande att undersöka effekterna på smärta och livskvalité i en

större patientpopulation¨ säger Björn Wullt, docent och överläkare.

 

Catharina Svanborg

Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB

+46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

 

Gabriela Godaly

VD, SelectImmune Pharma AB

+46 733 38 13 44

gabriela.godaly@med.lu.se

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration