Hem

Reports

Publicerat: 2022-08-29 08:30:00

Genesis IT AB: Halvårsrappport JANUARI-JUNI 2022

ÖKAD OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT

PERIODEN APRIL-JUNI 2022

  MSEK   Moderbolaget     Koncernen  
  Nettoomsättningen uppgick till   18,3 (16,5)     18,3 (16,5)  
  Rörelseresultatet uppgick till   2,3 (0,6)     2,6 (0,9)  
  Resultat efter skatt uppgick till   2,2 (0,8)     2,3 (1,0)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,22 (0,08)     0,23 (0,10)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   13,16 (12,50)     14,29 (13,59)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Bolaget har haft årsstämma på huvudkontoret i Luleå. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet. 

KOMMENTAR FRÅN VD

Ökad försäljning och fokus på säkerhet och rekrytering

För årets andra kvartal ökar vi omsättningen jämfört med samma period föregående år från 16,5 till 18,3 MSEK. Rörelseresultatet för perioden hamnar på 2,3 MSEK (0,6), en väsentlig ökning som framför allt härrör från en ökad försäljning av iFenix affärssystem och dess kringtjänster.

Verksamhet

Vår verksamhet med utveckling av iFenix samt försäljning och införande av systemet hos nya kunder är ett konstant pågående arbete. Under hösten/vintern kommer vi utöver kundkommunikation även att fokusera mer kraft i att kommunicera kring bolag och rekrytering då vi ser att vi behöver öka våra insatser för att klara av personalförsörjningen både på kort och lång sikt. Vi har påbörjat arbete med att ta fram rörligt material lämpat för webb och sociala medier som ni gärna kan ta del utav på våra olika webbplattformar.

Kvartalet har i övrigt även präglats av stora mängder internt förbättringsarbete i och kring vår infrastruktur där vi förstärkt säkerheten ytterligare för våra tjänster och den data som vi hanterar. Detta är något som ständigt måste ses över och med stundande omvärldssituation är det viktigare än någonsin att ligga i absolut framkant inom området.

Hälsningar

Tommy Flink

VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-29 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 311
ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd erbjuder systemet även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. 

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration