Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-18 14:13:31

RhoVac AB: Styrelseledamot i Rhovac AB avgår på grund av hälsoskäl

RhoVac AB (publ) meddelar idag, oktober 18, 2022, att styrelseledamot och medgrundare Anders Ljungqvist, avgår från styrelsen på egen begäran på grund av hälsoskäl.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande, kommenterar: "Jag vill å styrelsens vägnar skänka ett varmt tack till Anders för hans avgörande insatser i olika roller i bolaget genom alla år. Han har varit en inspiration för oss alla och det är beklagligt men fullt förståeligt att Anders nu tvingas fokusera på sin hälsa och familj och därmed lämnar styrelsens arbete".

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Gårdemyr – Styrelseordförande

RhoVac AB
Telefon: +46 730 837779
E-post: 
info@rhovac.com

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market).. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022 men ingen klinisk effekt kunde påvisas. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB

Prenumeration