Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-07 12:30:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB vidareutvecklar produktportföljen

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen beslutat att förstärka verksamhetens affärsutvecklingsresurser samt fördjupa den prekliniska valideringen av cancerterapin. Ectin har sedan tidigare prekliniska resultat som visar att MFA-370 potentiellt kan nyttjas för behandling av celler från andra cancertyper än blåscancer, såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Med syfte att ytterligare fördjupa kunskapen om MFA-370:s potential inleder Bolaget en serie prekliniska studier för att vidareutveckla produktportföljen.

Styrelsen i Ectin beslutade, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 7 oktober 2022, att avbryta planerad företrädesemission beaktande de rådande marknadsförhållandena då de ansåg att det var gynnsammare för Bolaget och aktieägarna att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter. Ledningen för Ectin har nu utvecklat en plan för den fortsatta affärsutvecklingen för Bolaget som bland annat innefattar att knyta affärsutvecklingskompetenser till Bolagets operativa verksamhet. En plan som styrelsen för Ectin har antagit.

Ectin har sedan tidigare påvisat att MFA-370 potentiellt kan nyttjas för behandling av celler från andra cancertyper än blåscancer, såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer. I tillägg till det har Bolaget via uppdragsforskning med Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, i juni 2022 visat på positiva preliminära prekliniska data i human experimentella modeller där Ectins kombinationsterapi MFA-370 potentiellt kan användas för behandling av peritoneal carcinomatos, dvs. cancer där spridning skett till bukhinnan.

För att ytterligare utvärdera MFA-370:s potential i flera cancerindikationer och potentiellt utöka patentportföljen med ytterligare patentansökningar via ökad kunskap om substansfamiljerna, inleder bolaget en serie prekliniska studier för att vidareutveckla produktportföljen.

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar

"Bolagets ledning har den senaste tiden arbetat med förberedelserna för att underlätta inledandet av fas I-delen av fas I/II-studien, lagt fram planer för verksamhetens fortsatta affärsutvecklingsarbete samt den prekliniska verksamheten – allt med syfte att stärka projektportföljen och därmed skapa värde för våra aktieägare. Vi ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer samt ytterligare cancerbehandlingar inom detta enormt viktiga terapiområde som cancer är"

För ytterligare information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Utskick från Spotlight Group