Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 08:00:00

Ectin Research AB: Valberedning utsedd i Ectin Research AB

Ectin Research AB meddelar idag att Bolaget utsett en valberedning inför årsstämman 2023.

Enligt instruktionen för valberedningens komposition skall den bestå av bolagets två största ägare av A-aktier samt bolagets två största ägare av B-aktier. Den största ägaren av A-aktier skall ha rätt utse valberedningens ordförande.

Som representanter för Bolagets två största A-aktieägare har Hans Ivarsson och Peter Falk utsetts. Hans Ivarsson skall vara valberedningens ordförande.

Som representanter för Bolagets två största B-aktieägarna har Marcus Andersson och Johan Möller utsetts.

För mer information, vänligen kontakta:

Hans-Peter Ostler, Styrelsens ordförande

Mob: +46 70-496 96 66

Email: h_p_o@hotmail.com

Hans Ivarsson, Valberedningens ordförande

Mob: +46 73-261 34 57

Email: hans.g.ivarsson@gmail.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Utskick från Spotlight Group