Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-15 10:00:00

Wicket Gaming AB: Wicket Gaming ger lägesrapport

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, uppdaterar statusen kring konsolideringen av Wegesrandkoncernen, den pågående omstruktureringen av Wicket Gaming och den globala utrullningen av Cricket Manager Pro 2022.

Konsolidering av Wegesrandkoncernen

Den 5:e oktober 2022 förvärvade vi definitivt den tyska koncernen Wegesrand. I samband med detta initierades arbetet med att konsolidera och omstrukturera hela Wicket Gaming koncernen. Arbetet är väldigt krävande och pågår alltjämt, alla resurser är inkopplade i syfte att möjliggöra en snabb och effektiv konsolidering.

 

Ett särskilt fokus i detta arbete har varit en noggrann inventering av resurser inom hela koncernen. Framförallt måste detta ske mot bakgrund av vår tidigare uttalade ambition att säkerställa en förflyttning av utvecklingsresurser för Cricket Manager Pro, från externa konsulter till egna utvecklare inom dotterbolaget Linked Dimension. Vi har sakta men säkert börjat flytta över Cricket Manager Pro till våra egna in-house resurser. Att få “hem” vår produkt är och har varit högsta prioritet de senaste månaderna.

 

Då förvärvet av Wegesrand genomfördes under Q4 kommer hela konsolideringen att synas i vår Q4 rapport under 2023. Sedan augusti 2022 fram till dagens datum har vår dotterkoncern levererat ordrar till ett värde om cirka 10 miljoner kronor. Det ligger helt i linje med våra prognoser. Wegesrand skapar stadiga intäkter till koncernen och förväntar sig vinna ytterligare ordrar framöver. Bolaget är idag tongivande på kontinenten inom segmenten Playful Learning och Serious Games.

 

Wicket Gaming är numera en koncern bestående av högpresterande dotterbolag som skapat en stark närvaro inom edtech-segmentet. Enligt Grand View Research uppgår marknaden för edtech idag till cirka 127 miljarder dollar och förväntas växa till cirka 430 miljarder dollar 2030.

 

Edtech syftar till produktion och användning av innehåll och teknologier i syfte att förbättra och understödja pedagogiska processer, detta benämns även som Educational Technology. Edtech använder sig av pedagogisk mjukvara/programvara i pedagogiska miljöer som tar sikte på barn, unga och vuxna.

 

“Inom segmentet edtech, ämnar vi under 2023 öka kundbasen genom att investera i vår försäljningsorganisation. Genom denna satsning förväntar vi oss en markant ökning av intäkter hos såväl befintliga som nya projekt. Vidare siktar vi på att stärka vår interna kapacitet i syfte att öka effektivitet och flexibilitet för att nå en högre grad av lönsamhet. Vi kan därför förvänta oss en påtaglig tillväxt inom segmentet edtech hos Wicket Gaming kommande år”, säger Thorsten Unger, vd för Wegesrand.

 

Wegesrand är det första förvärvet som Wicket Gaming har genomfört, med detta vill vi vara tydliga med att det inte är den sista. Samtidigt är vi medvetna om att marknaden inte är helt optimal för förvärv, men vi bevakar läget och arbetar löpande med vår lista på önskade förvärvsobjekt. Vi ämnar slå till när marknaden tillåter oss.

 

Cricket Manager Pro

 

Vi är fullt medvetna om att resan tagit längre tid än förväntat, men med ett krig i Europa, och en ny global ekonomisk verklighet är det inte helt orimligt att även vi som spelutvecklare påverkas. Vi har varit tvungna att omfördela resurser från Ukraina till Tyskland (Wegesrand) med kort varsel och detta mitt uppe i en pågående spelutvecklingsprocess. Att flytta kunskap kräver både tid och resurser, men vi fattade ett strategiskt beslut att det var tvunget att ske trots att det skulle påverka våra satta tidsramar för lansering.

 

Under de senaste sex veckorna har en större serveruppdatering genomförts i syfte att öka skalbarheten av Cricket Manager Pro. Detta var en nödvändighet, särskilt efter att vi erhållit initial data gällande spelets lansering på den indiska marknaden.

 

Efter uppdateringen har vi snabbt sett en ökad förbättring i retention (andel spelare som återvänder till spelet) och användarbetygen eller “ratingen”. Dessa positiva effekter har varit särskilt tydliga i Indien. Vidare har spelet genomgått flera datadrivna uppdateringar, med fokus på att öka retention samt monetisering (hur mycket som spenderas av spelarna inne i spelet).

 

De uppdateringar som gjorts de senaste fyra veckorna har varit den direkta anledningen till att våra ratingsiffror ökat markant, detta är ett kvitto på att vi valt rätt väg för att nå framgång med Cricket Manager Pro. Genom cricketlegendaren Jonty Rhodes arbete och löpande feedback säkerställer vi att cricketkänslan utvecklas stadigt i spelet.

 

Vad gäller våra cricketstjärnor är avsikten att använda dem i marknadsföringen när det är som absolut mest gynnsamt. Det är enligt oss när vi landar på rätt ratingnivå. Värt att notera är att de redan erhållit ersättning för sina kommande marknadsföringsinsatser. Syftet med att nyttja våra stjärnor i rätt ögonblick tar sikte på att vi vill maximera antalet nedladdningar. Vår ambition är att varje vecka skjuta in en ny datadriven uppdatering som ligger i linje med användarnas förväntningar.

 

För alla i Sverige som ännu inte laddat ner Cricket Manager Pro så vill vi bara påminna er om att vi öppnat upp Sverige och att spelet kan laddas ner. Ta tillfället i akt och gör som över 600 000 andra som laddat ned spelet globalt –  testa era cricketkunskaper eller passa på att lära er cricket.

 

Cricket Manager Pro länk till Google Play store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wicketgaming.cricketmanager&hl=en&gl=US

 

 

Cricket Manager Pro länk till App Store:

https://apps.apple.com/in/app/cricket-manager-pro-2022/id1631795331f

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00


Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB