Reports

Publicerat: 2022-11-22 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2022

EN FORTSATT STABIL EKONOMISK UTVECKLING

PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2022

  MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till 17,8  (16,8)   17,8  (16,8)  
  Rörelseresultatet uppgick till  4,7  (4,2)   4,9  (4,6)  
  Resultat efter skatt uppgick till 3,9  (3,7)   4,0  (4,0)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,39  (0,37)   0,40  (0,40)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,55  (12,87)   14,70  (13,99)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Online plattformen Genesis IT Academy har lanserats.
  • Genesis IT Arena är färdigställd och har öppnats för personalen.   

KOMMENTAR FRÅN VD

Satsningar på utbildning & personal

För årets tredje kvartal ser vi en omsättningsökning jämfört med samma period föregående år från 16,8 till 17,8 MSEK. Periodens rörelseresultat hamnar på 4,7 MSEK (4,2), även här en mindre ökning som härrör från att vi över tid ser en ökad försäljning av iFenix affärssystem och dess kringtjänster.

Verksamhet
Perioden har präglats av sommarmånaderna och då brukar det te sig naturligt att vi inte har så mycket nyheter att presentera för perioden i sig. Däremot har vi efter periodens slut sjösatt två stora satsningar, den ena, Genesis IT Academy, vänder sig mot våra kunder och är vårt första steg mot att leverera en omfattande lärplattform för iFenix som våra kunder kan använda sig av dygnet runt, årets alla dagar. Den som är nyfiken kan kika in på https://academy.genesis.se/ för lite mer kött på benen.

Den andra stora satsningen är Genesis IT Arena, ett center för träning, rekreation, fritid och nöje som vi tagit fram i ett led att erbjuda Luleås bästa personalvård. Vi vågar påstå att det inte finns något liknande för personal i IT-branschen i Luleå och känner oss naturligtvis väldigt stolta över den här satsningen. Vi ämnar återkomma med rörligt material från arenan när vi blivit varma i kläderna, så att både aktieägare och presumtiva personalrekryteringar kan se utformningen.

Om vi ska avsluta med att återgå till siffrorna i rapporten så speglar de det idoga arbete vi konstant bedriver för att öka vår försäljning, vi ser att det ger resultat och vi fortsätter jobba kontinuerligt för att ytterligare förbättra detta.

Hälsningar

Tommy Flink

VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-22 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 311
ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd erbjuder systemet även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. 

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB