Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-25 12:47:24

Ectin Research AB: Ectin Research AB engagerar Dr Kevan Cassidy för att leda bolagets CMC-arbete

(25 nov 2022) Ectin Research har engagerat Dr Kevan Cassidy som Director, Technical Operations för att leda bolagets utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering. Han är utbildad farmaceut samt disputerat i Läkemedelsmetabolism och Farmakokinetik med stort intresse och erfarenhet av formuleringsutveckling, farmakokinetik och regulatoriska frågor inom läkemedelsutveckling.

Dr Kevan Cassidy har rekryterats som konsult för att leda bolagets utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control och formulering. Dr Kevan Cassidy är farmaceututbildad och disputerad i Läkemedelsmetabolism och Farmakokinetik på ”University of Manchester”, England. Han har stort intresse för läkemedelsutveckling och innehaft en rad olika seniora strategiska positioner med fokus på formulering, farmakokinetik, regulatoriska frågor, och kliniska prövningar inom primärt generikabolag.  Han är för närvarande ”Director and founder” hos Biokinetix Ltd. Ett konsultbolag med inriktning mot produktutveckling och regulatorisk verksamhet inom läkemedelsindustrin. Därförinnan var han exempelvis ”Product development manager” Consilient Health Ltd, ”Clinical Director” Perrigo/Rosemont Pharmaceuticals, ”R&D Director” Rosemont Pharmaceuticals och ”VP Global Head Clinical” Mylan Inc. samt ”R&D Director” Merck-Generics Group Europe. 

Ectin Researchs VD Anna Sjöblom-Hallén: ” Vi är oerhört nöjda med vår rekrytering av Dr Kevan Cassidy en mycket senior formuleringsexpert med gedigen kompetens inom läkemedelsutveckling. Han kommer driva bolagets frågor inom fältet CMC- och formuleringsutveckling framgent”

För mer information kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB 

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB