Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-21 13:07:49

Ectin Research AB: Ectin Research AB inleder samarbete med MSC Nordics

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) meddelar idag att Bolaget har slutit avtal med rådgivningsbolaget M S&C Nordics AB ("MSC Nordics"). Samarbetet med MSC Nordics syftar till att förstärka bolagets affärsutvecklingskapacitet i den översyn av strategi och finansieringsmöjligheter som pågår.

Ectin Research har tidigare meddelat att bolaget utarbetat en plan för den fortsatta översynen av strategi och finansieringsmöjligheter, ett led i denna plan är att knyta till sig ytterligare affärsutvecklingskapacitet. Planen antogs och kommunicerades den 7 november 2022 av bolagets styrelse.

I linje med den antagna planen har bolaget utvärderat olika samarbetspartners och valt att samarbeta med MSC Nordics. Samarbetet inleds omgående, MSC Nordics kommer tillsammans med Ectins ledning fokusera på att se över bolagets olika möjligheter till förstärkt finansiering och strategiska partnerskap med syfte att skapa fler handlingsalternativ för verksamheten och därmed långsiktigt skapa värde i Bolaget.

Ectin Research VD, Anna Sjöblom-Hallén kommenterar:

"Vi har sedan tidigare med gott resultat anlitat MSC Nordics för mindre affärsutvecklingsuppdrag och ser nu fram emot att fördjupa samarbetet med dem ytterligare."

M S&C Nordics VD, Julia Fransson kommenterar:

"Vi har bred erfarenhet av att stötta life sciencebolag med affärsutveckling och ser fram emot att få fördjupa samarbetet med Ectin Research. Vi är glada att bidra till Ectins utveckling och det viktiga arbetet de bedriver för patientgrupper med stora medicinska behov."

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO Ectin Research AB

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Julia Fransson, CEO, M S&C Nordics AB

Mob. +46 737 09 05 17

Email: julia@mscnordics.com

Om Ectin Research AB 
Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Mer information på www.ectinresearch.com

Om M S&C Nordics AB

MSC Nordics (M S&C Nordics AB) en strategi- och kommunikationsbyrå specialiserade på tillväxtbolag inom life science. Vi erbjuder kunder strategisk rådgivning och operativt stöd inom affärsutveckling och kommunikation. Vårt mål är att hjälpa life sciencebolag att attrahera investerare och etablera strategiska partnerskap. MSC Nordics har mångårig erfarenhet av att stötta life science bolag inom en mängd olika områden med betydande material och tjänster som värderingar, marknadsanalyser, presentationsmaterial och strategiska kommunikationsplaner. Mer information på www.mscnordics.com. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration