Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-04 15:57:21

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Flaggningsmeddelande

Gunnar Steinn Jónsson har passerat gränsen för 10 procent i Sjöstrand Coffee.

Gunnar Steinn Jónsson äger efter transaktionen 7,70% av kapitalet och 10,30% av rösterna. Innehavet innan transaktionen uppgick till 6,76% av kapitalet och 9,70% av rösterna. 


Informationen är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-04 15:57 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration