Hem

More from the company

Publicerat: 2023-01-30 17:47:38

Amhult 2 AB: Månadsrapport januari, 01-2023

Först en pandemi med direkta effekter på både arbets- och vardagslivet, sedan ett krig med sekundära effekter för samhället, och nu en enligt många stundande lågkonjunktur som kan hålla i sig om vi har otur upp till ett par år framöver. De säger att en olycka sällan kommer en ensam, och ofta i tre, vi får hoppas att vi är på den sista av stora olyckor när vi går in i det nya året och att vi snart ser ljuset i tunnelns slut vad gäller krig och lågkonjunktur, räntestegringar och allmän oro. En positivitet bland investerare har dock synts på Stockholmsbörsen hittills under januari månad, och vi hoppas få se fler positiva nyheter i den nära framtiden.

Oavsett konjunktursvängningar arbetar vi på som vanligt, med fokus styrt på de områden vi ser som mest aktuella just nu. Generellt kommer året präglas av att beslut tas med stor noggrannhet och hänsyn till förutsättningarna på marknaden. Om förra årets fokus låg på driftoptimering p.g.a. energipriser, så ligger fokus för stunden på att prioritera mellan nödvändiga och önskade förvaltningsåtgärder på fastigheterna, oavsett om det handlar om underhåll eller förbättring.

Vår styrelses strategi att hålla en relativt låg belåningsgrad är vi också glada för just nu när räntorna stiger då det mildrar effekten av detta. Räntorna är, som för alla relativt unga nyutvecklande fastighetsbolag som finansierar sina projekt med bankkrediter, det som enskilt kan påverka bolaget mest och belåningsgraden är på så sätt en viktig form av riskhantering för bolaget. Fokus på amortering, konkurrenskraftiga anbud på entreprenader samt noga överväganden av förvaltningsåtgärder är några sätt vi använder för att hålla styrelsens strategi kring belåningen på rätt köl.

Upphandlingen av kv. Hercules har som tidigare meddelats dragit ut på tiden i väntan på ytterligare svar från byggnadsnämnden angående vår önskade ändring av detaljplanen. Ändringen innebär att vi kan bygga fler lägenheter, vilket ger en bättre långsiktig avkastning för fastigheten. Senaste muntliga information från nämnden är att de ännu inte kan ge ett datum för när lämpliga resurser sätts av för ärendet, det sker dessutom en omorganisation av förvaltningsenheterna vilket betyder att det krävs lite tid för att få satt de nya rutinerna som ska effektivera framtida arbete. Vi fortsätter hålla kontakten med kommunen i både detta och andra ärenden.

Produktionen av kv. Spitfire går som planerat rapporterar Veidekke i januari. Betongstommen är färdig, och snickarna arbetar med taken – ett arbete som trots regn och rusk fungerar bra. Det är tak- och ställningsarbeten som har präglat januari månad för entreprenören, under februari påbörjas fasadarbetena med puts och mur. Snart kan vi beskåda kvarterets utformning i området.

Vår bostadskö har sedan föregående månad återigen ökat med flera aktiva sökande och ännu några fler ej aktivt sökande. De som var aktivt sökande förra året blir automatiskt icke aktivt sökande till dess ny köavgift har betalts in. på detta sätt säkerställer vi att ingen tilldelas lägenhet som inte betalt köavgiften, samt stämmer av varje år intresset för våra lägenheter vilket ger oss ett gott beslutsunderlag för framtida projekt och nutida förvaltning. Även om den sökande inte kan söka lägenhet före dess ny avgift är betald, så kan den sökande när som helst under innevarande år betala in köavgiften och tillgodoräkna sig årets samtliga dagar vid nästa sökning, något som uppskattas av de många som är osäkra på sin boendesituation i början av året och behovet av att söka ny lägenhet.

I övrigt pågår arbete med bokslutskommuniké som ska publiceras i februari, samt årsredovisning som publiceras i mars. Det är alltid spännande att få se hur helåret fallit ut, men lite mer tålamod får vi ha.

På återhörande.

Emilie Loft

VD

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration