Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-03 14:24:21

Transferator AB: Transferator Ventures AB kommer att erhålla första tilläggsköpeskilling för ELKAB Studios AB om 2,29 MUSD

Stockholm – April 3, 2023 – Transferator Ventures AB har fått information av köparen Light & Wonder, Inc., tidigare Scientific Games Corporation (SG) att förutsättningarna för att den första tilläggsköpeskillingen för sålda aktier i ELKAB Studios AB ("ELK Studios") enligt förvärvsavtalet har uppfyllts. Detta efter att köparen nu upprättat och kommunicerat till säljarna en s.k. Earn-out beräkning, baserad på utfallet av finansiella resultat i ELK Studios för verksamhetsåret 2022.

Transferator Venture ABs andel av tilläggsköpeskilling beräknas att uppgår till totalt 2,29 MUSD, motsvarande på dagens valutakurs 23,8 Mkr. Likviden förväntas erläggas till Transferator Ventures AB under april 2023 och resultatförs i bolagets räkenskaper när den inflyter.

Den aktuella tilläggsköpeskillingen utgör utfall för år 2022 och enligt avtal kan Transferator Ventures AB även komma att erhålla tilläggsköpeskillingar för åren 2023 samt 2024 baserat på den finansiell utvecklingen i ELK Studios. De kvarvarande tilläggsköpeskillingarna kan om de faller ut uppgå till maximalt 4,7 MUSD.

Transferator Ventures AB är ett helägt dotterbolag till Transferator AB (publ.).

Transferators VD Fredrik Vojbacke ger följande kommentar till dagens nyhet, "Vi är självklart extremt imponerade att ELK Studios ledning oförtrutet och med stor professionalism fortsätter att leverera på så hög nivå. Vi har inte någon insyn i hur verksamheten utvecklas längre men kan konstatera att höga ambitioner onekligen har överträffats med råge"


Informationen är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-03 14:24 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Utskick från Spotlight Group