Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-26 11:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB publicerar årsredovisning för 2022

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.ectinresearch.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig digitalt på svenska på https://www.ectinresearch.com/finansiella-rapporter/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30
Email:
anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB 
Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration