Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-10 12:15:00

Wicket Gaming AB: Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand presenterar den interaktiva utbildningsplattform "Rail Experience"

Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand och järnvägslogistikföretaget Captrain presenterar den interaktiva utbildningsplattformen "Rail Experience" för allmänheten för första gången på transportlogistikmässan i München den 9 till 12 maj 2023.

"Rail Experience" kombinerar olika koncept för kunskapsöverföring och stödjer aktivt eleverna som järnvägsarbetare i drifttjänsten. Det är en utbildningsplattform med en arbetsbok levererad på surfplattor med spelelement som stödjer utbildningen av järnvägsarbetare i operativ tjänst. Undervisningsinnehållet, som är fokuserat på utbildningens läroplan, kan testas direkt i realistiska situationer via en verklighetstrogen 3D-värld och realistiska spelelement. På så sätt smälter innehållsöverföring samman med en realtidssimulering, som kompletteras med konkret kunskapsinhämtning.".

"Rail Experience" har utformats på ett generiskt sätt och kan överföras till andra järnvägsföretag. Wegesrand har därför utvecklat en licensmodell som gör att plattformen kan användas på användarberoende basis. På så sätt kan egenutvecklade versioner enkelt anpassas och den interaktiva arbetsboken kan individuellt skräddarsys efter företagens behov – från innehåll till företagsdesign.

Rail Experience är en "learning experience platform" och förvandlar lärande direkt till en uppslukande upplevelse. Kunskapen kan utvecklas direkt i realistiska scenarier. Syftet är att stödja framtida järnvägsarbetare i drifttjänsten genom mobil och lekfull kunskapsöverföring i självlärande faser. Allt träningsinnehåll kan lagras i applikationen och nås från vilken plats som helst.

För att presentera innehållet på ett så generellt sätt som möjligt har Wegesrand inlett ett samarbete med Bahn Fachverlag (Berlin). Deras innehåll och kompetens finns som standardkomponenter i form av läromedel.

Om Captrain Germany GmbH

Captrain är ett ledande järnvägslogistikföretag i Europa. Captrain erbjuder innovativa, effektiva och hållbara järnvägslösningar, oavsett om det gäller internationell routing, nätverksdrift eller transportkoncept, individuellt anpassade efter kundens behov. Med 1 284 anställda, 237 lok och 2 710 godsvagnar transporterade Captrain Germany cirka 55 miljoner ton gods 2022 och nådde en omsättning på 303,9 miljoner euro. Captrain Tyskland har 403 km egen järnvägsinfrastruktur och 7 specialiserade verkstäder.

Wicket Media GmbH VD, Thorsten Unger, kommenterar:

"Rail Experience kombinerar utbildningsinnehåll med virtuella upplevelser på ett unikt sätt. Vi kombinerar inslag av simulering med tillhandahållande av utbildningsinnehåll och skapar möjlighet att tillämpa kunskapen direkt i konkreta handlingssituationer."

Captrain Germany GmbH VD, Henrik Würdemann, kommenterar:

"Eftersom vi vill fortsätta att inspirera våra kunder med innovativ och effektiv logistik i framtiden lägger vi särskild vikt vid utbildning. Genom att använda denna produktinnovation skiljer vi oss från andra utbildningsföretag och ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00


Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB