Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 08:18:19

Transferator AB: Årsredovisning 2022

Transferator AB (publ) publicerar årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01- 2022-12-31 biläggs detta pressmeddelande samt finns att tillgå på www.transferator.se.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Utskick från Spotlight Group