Reports

Publicerat: 2023-05-23 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari-mars 2023

FORTSATT EKONOMISK STABILITET

PERIODEN JANUARI-MARS 2023

 MSEK Moderbolaget  Koncernen 
 Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (17,1)  18,0 (17,1) 
 Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (2,3)  2,2 (2,5) 
 Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (2,2)  2,3 (2,3) 
 Resultat per aktie uppgick till, kr 0,21 (0,22)  0,23 (0,23) 
 Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,90 (13,44)  15,13 (14,56) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

  • Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET 

  • Genesis IT har erhållit AAA-rating för tolfte året i rad. 

  • Årsstämma har ägt rum i bolagets lokaler i Luleå. 

KOMMENTAR FRÅN VD 

En hållbar verksamhet 

För årets första kvartal ser vi en något högre omsättning om 18 MSEK (17,1) i förhållande till samma period föregående år, något som både har att göra med de nya kundavtal som tecknats under 2022 såväl som vårt kontinuerliga arbete med att jobba med bolagets ekonomi. 
 
Verksamhet  

Verksamheten har under kvartalet fortsatt varit fokuserad på ny- och vidareutveckling av vårt huvudsakliga erbjudande till marknaden, dvs. iFenix affärssystem. Under året kommer vi att kunna presentera ett antal nya och innovativa lösningar som kommer vara till glädje för våra kunder. Det är ännu för tidigt att gå in på detaljer men när vi har lite mer kött på benen ska vi återkomma i ämnet. 

Hållbarhet  

Genesis IT har ju en majoritetsägare i Stenvalls Trä och där har vi som en del utav koncernen varit delaktiga i arbetet med en hållbarhetsrapport för alla koncernens bolag. Jag tänkte här passa på att dela med mig av det vi kommunicerat från Genesis IT i denna rapport. 

Hållbarhet är ett brett begrepp. Gemene man kanske främst tänker på miljöaspekter och vikten av att skapa ett samhälle där det finns en framtid även för kommande generationer. Det är naturligtvis något som berör även Genesis IT, även om vår påverkan på miljön är försumbar i jämförelse med många andra branscher. 

Ekonomi och innovation i ett företag är oftast något som helt och hållet lämnas utanför hållbarhetsdebatten. Som att ett företag och dess produkter/tjänster bara förväntas existera med en positiv differens mellan intäkter och kostnader. Att skapa hållbarhet genom ekonomi och innovation är något vi på Genesis IT aktivt arbetar med men som sällan diskuteras. Frågor som hur företaget ska överleva en tuff lågkonjunktur? Ett bortfall av nyckelkunder. Eller en plötslig förändring på marknaden som gör att vi inte längre kan debitera för våra tjänster på samma sätt. 

Det är minst lika viktigt för oss att vara innovativa och ligga steget före som att jobba med miljöfrågorna, hur ska företaget annars vara hållbart i en konstant föränderlig framtid? Genom mätetal som soliditet och eget kapital kan vi snabbt bedöma både företagets betalningsförmåga och möjligheter till att hantera investeringar och ekonomiska 

svängningar. Att aktivt arbeta med de här frågorna gör att vi skapar arbetstillfällen även för morgondagen, det om något är väl att bidra till ett hållbart samhälle? 

Lärdomen att dra av detta är att det på ytan kan se ut som att ett företag inte har särskilt mycket att göra med den så aktiva samhällsdebatten kring miljöfrågor och hållbarhet medan det i själva verket är helt tvärtom. 
 
Hela hållbarhetsrapporten hittar du på vår webbplats, www.genesis.se.  

Hälsningar 

Tommy Flink 

VD, Genesis IT AB (publ) 


Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-23 08:30 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB