Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 10:46:41

Miris Holding AB: Miris utökar sin närvaro på Mjölkbanker i USA

Fler och fler mjölkbanker i USA väljer att investera i Miris HMA™ för att förbättra sina processer och den produkt de levererar till neonatalvårdsavdelningar. Mothers’ Milk Bank of Tennessee ansluter sig nu till Miris familjen och Miris täcker därmed över 40% av HMBANAs mjölkbanker i USA. Värdet på affären är ca 500 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 40 000 SEK.

Organisationen HMBANA (Human Milk Bank Association of North America) ackrediterar ideella mjölkbanker och fastställer internationella riktlinjer för donatormjölk i Nordamerika. De HMBANA-anslutna mjölkbankerna distribuerade nästan 300 000 liter donerad bröstmjölk under 2022. Fler och fler av organisationens mjölkbanker ser värdet av bröstmjölksanalys för att kvalitetssäkra sina processer och den produkt de levererar till neonatalvårdsavdelningar i USA. Mothers’ Milk bank of Tennessee ansluter sig nu till dessa mjölkbanker och investerar i Miris HMA™.

"De HMBANA-anslutna mjölkbankerna i USA är ett viktigt kundsegment för Miris. Att fler och fler HMBANA-mjölkbanker analyserar med Miris HMA™ är inte bara viktigt för att öka Miris närvaro på denna marknad utan påverkar också den större marknaden, neonatalvårdsavdelningar i USA. Varje batch med mjölk som levereras till en neonatalvårdsavdelning levereras med analysvärden från instrumentet och det medföljer även ett informationsblad om Miris HMA™. På så sätt sprids information om Miris HMA™ till neonatalvårdsavdelningar runt om i USA med hjälp av de mjölkbanker som använder vårt instrument" säger Marie Ekholm, säljchef på Miris.

Miris träffade senast Mothers Milk Bank of Tennessee under HMBANA-konferensen i Columbus, Ohio, i april i år och kunde där demonstrera Miris HMA™ och dess fördelar. Mjölkbanken har även varit på studiebesök hos Miris kund Kings Daughter’s Milk Bank i Norfolk, Virginia, som är mycket nöjda med den service de erhållit från Miris. När nu fler och fler neonatalvårdsavdelningar ställer krav på att erhålla analyserad donatormjölk uppstod ett akut behov för en Miris HMA™. Leverans kommer att ske i maj och installation och träning under juni, för att snabbt hjälpa mjölkbanken att komma i gång med analys och möta neonatalvårdsavdelningarnas krav.

"Att neonatalvårdsavdelningar i USA börjat ställa krav på analys av donerad bröstmjölk visar på att det arbete vi gör på marknaden verkligen ger avtryck. Att ännu en HMBANA-ansluten mjölkbank väljer att investera i Miris HMA™ är förstås mycket glädjande, men vi ser också denna affär som ett bevis på utvecklingen av marknaden i USA" säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Initiala värdet på affären är ca 500 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 40 000 SEK.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB

Utskick från Spotlight Group