Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-16 12:54:00

Transferator AB: Flaggning i Q-linea AB (publ)

Transferator Ventures AB, ett helägt dotterföretag till Transferator AB (publ.), har idag genom förvärv av aktier i Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) passerat flaggningsgräns 5% av röster och kapital. Transferator Ventures AB äger efter dagens köp 6,65 % av röster och kapital i Q-linea AB (publ).

"Vi tycker Q-linea AB är ett unikt bolag och sällan kan man köpa så högkvalitativ FoU med en sådan rabatt som just nu. Saker och ting tenderar att ta längre tid än vad alla trott, det gäller att hålla hela vägen och vi är övertygade att Q-linea AB är på rätt väg. Vi tycker aktiemarknaden borde höja blicken och se att Q-linea är ett internationellt spjutspetsföretag inom ett medicintekniskt område som verkligen kommer kunna rädda liv och ge enorma hälsoekonomiska effekter i vården. Vår avsikt är att vara långsiktiga i Q-linea AB", säger Fredrik Vojbacke, VD Transferator AB i en kommentar till dagens flaggning.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB