Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-05 13:00:00

Amido AB (publ): SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. 

– Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm. 

Smart passage är en digital inpasseringstjänst med tillfälliga digitala nycklar som är framtagen i ett samarbete mellan SOS Alarm, Amido och Swedlock. Systemet kan enkelt integreras med befintliga lås- och passersystem och ersätter traditionell nyckelhantering. Tjänsten gör att ambulans får tillfällig behörighet till den aktuella fastigheten vid ett 112-larm. Allt eftersom fler regioner och räddningstjänster i Sverige ansluter sig till Smart passage kan fler fastighetsbolag inom de anslutna områdena kopplas på tjänsten.   

– Att få tillgång till fastigheten är ofta en utmaning för ambulanssjukvården vid varje uttryckning som kan fördröja insatsen. Men genom ett helt digitalt behörighetssystem och en digital tagg i varje fordon ges tillfälligt tillträde till anslutna fastigheter under en utryckning. Att nu även Region Skåne ansluter sig går helt i linje med vår ambition att med hjälp av smarta digitala lösningar öka tryggheten i samhället genom att göra arbetet för ambulanssjukvården mer effektivt, säger Einar Lindquist, vd Amido.  

Inledningsvis kommer 80 av HSB Malmös och Heimstadens fastigheter i Malmö kopplas upp mot Smart passage. 

– Det känns självklart att utforska lösningar som gör räddningstjänstens arbete smidigare, och som samtidigt ökar tryggheten för våra hyresgäster. För oss är det själva poängen med utvecklandet av moderna och säkra fastigheter, säger Thomas Eklund, Head of IT & Digital Heimstaden Sverige och Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter. 

Om Smart passage 

Smart passage ger tillträde men inga dörrar står olåsta eftersom systemet integreras i fastighetens befintliga passersystem och/eller smarta låscylindrar. Med den digitala behörigheten som administreras av SOS Alarm försvinner risken att ett utryckningsfordon blir stående utan att snabbt kunna komma in. Det är värdefull tid som kan sparas i en akut situation.  

Smart passage är byggd på plattformen DAX (Distributed Access eXchange) från Amido. Det är en molnbaserad nätverkstjänst för att säkert förmedla digitala nycklar och access-begäran. All kommunikation är TSL-krypterad och alla deltagare i nätverket har unikt genererade privat/publika RSA-nyckelpar. 

Följande låssystem är kompatibla med Smart passage 

Aptus, ASSA ARX, Axema, Bravida Integra, DinBox, Entro, Omnis, Pacom Unison, ProAxess, RCO, Salto, Stanley SSM, Swedlock, Tidomat.

Läs mer om Smart passage

För ytterligare information, vänligen kontakta
Einar Lindquist, vd, einar.lindquist@amido.se
www.amido.se

Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)