Press release from Companies

Published: 2023-11-16 15:10:07

Miris Holding AB: Två veckor kortare vårdtid efter implementering av Miris HMA® - Miris lanserar film i samarbete med Nürnberg sjukhus

Miris har i samarbete med neonatalvårdsavdelning vid Nürnbergs sjukhus i Tyskland tagit fram en film som visar avdelningens arbete med individualiserad berikning med Miris HMA®. I filmen guidar teamet vid avdelningen, i ledning av Professor Dr Christoph Fusch, tittaren genom deras processer och de resultat de sett efter implementering. Bland annat berättar de om hur implementeringen av Miris HMA® och individualiserad berikning lett till att tiden deras patienter är inskrivna på avdelningen nu är i snitt två veckor kortare än jämförbara diagnosrelaterade grupper i Tyskland.

Professor Dr. Christoph Fusch, chef för neonatalvårdsavdelningen vid Nürnbergs sjukhus, har länge varit en av de främsta experterna inom individualiserad berikning och neonatal nutrition. Han är en stor förespråkare för metoden och föreläser frekvent på ämnet internationellt. Miris har nu i samarbete med Prof. Fusch och hans team vid neonatalvårdsavdelningen i Nürnberg producerat en film om hur implementeringen av individualiserad berikning gick till, hur processen ser ut idag, samt de kliniska fördelar de sett med metoden.

Filmen har skapats med syfte att hjälpa kliniker förstå hur processen kan se ut på en neonatalvårdsavdelning och lyfta de kliniska fördelar man kan förvänta sig efter implementering. Den kommer att användas i marknadsförings- och utbildningssyfte både av Miris och sjukhuset.

Tittarna guidas genom hela processen med individualiserad berikning på avdelningen, från insamling av mjölk till dess att mjölken ges till barnet, samt får höra om deras erfarenheter från processen. Bland annat berättar Prof. Fusch och Dr. Rochow om förbättrad kognitiv utveckling vid två års ålder, förbättrad tillväxt, stabilare temperaturreglering och homeostas, lugnare föräldrar samt tidigare hemgång. Prof. Fusch berättar även om hur implementeringen är en kostnadsbesparing tack vare den kortare vårdtiden de ser.

"Det blir uppenbart när man ser resultatet av analysen hur mycket nutritionen i bröstmjölk varierar. Det var en av de största motivationerna för att implementera individualiserad berikning. Nu är det en väl fungerande process på avdelningen som jag inte tror att någon skulle ifrågasätta" säger Prof. Dr. Christoph Fusch. "En stor del av de barn som behandlas på avdelning har idag en vistelsetid som är ca två veckor kortare än den genomsnittliga vistelsetiden för diagnosrelaterade grupper i Tyskland" avslutar Prof. Fusch.

"Att vi nu har möjlighet att globalt sprida det arbete som Prof. Fusch och hans kollegor gör på avdelningen och de goda kliniska resultaten de ser är jätteviktigt för Miris då det ger tyngd åt vårt budskap. Kortare vistelsetid är en stor kostnadsbesparing för sjukhusen och är ett starkt säljargument. Att ha detta dokumenterat är en milstolpe för Miris" säger Marie Ekholm, säljchef på Miris. "Att dessutom höra att vi är en del av att lindra oron för föräldrar samt korta tiden till att barnen får följa med hem från neonatalvårdsavdelningen värmer naturligtvis extra" avslutar Marie.

Filmen finns tillgänglig på Miris YouTube kanal och kan ses här.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group