Market | Spotlight
Home

Market overview

Daily Winner

Fallers

Most traded

Listings

Issues

Daily turnover: 21 385 513
Companies listed: 168

24 September 2018:
-0,36%
This year:
28,01%
Index:
726.56

STENOCARE A/S

Investor presentation

Ziccum AB

Ziccum börsnoteras på Spotlight

AcuCort AB

AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission

Parans Solar Lighting AB

Parans Solar Lighting - Get familiar with Parans