Press release from Companies

Published: 2023-12-01 15:06:03

Everysport Group AB: Valberedning för Everysport Group AB (publ) utsedd

I enlighet med tidigare beslut vid årsstämma har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2024.

Valberedningen består av Mikael Hansen, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Group, samt Johan Ejermark och Hannes Andersson i egenskap av representanter för de två största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget. Corem Property Group AB har avböjt deltagande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2024.

Eventuella frågor besvaras av:
Hannes Andersson, vd, Everysport Group AB
Tel: +46 70 736 56 25
E-mail: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group (publ)
Everysport Group är en svensk sport- och mediekoncern som äger, driver och utvecklar digitala plattformar. Bolagets mest kända varumärke är Elite Prospects, världens största ishockeyplattform med cirka 20 tusen betalande prenumeranter, över 300 tusen medlemmar och 1,5 miljoner unika besökare per vecka. Everysport Groups huvudkontor är beläget i Stockholm med lokal närvaro även i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med tickern EVERY.

Läs mer hos Cision
Read more about Everysport Group AB