Press release from Companies

Published: 2023-12-21 11:24:33

Miris Holding AB: Vinnova beviljar Miris stöd om 200 000 SEK

Miris har beviljats stöd från Vinnova om 200 000 SEK inom utlysningen "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2023". Stödet skall användas i syfte att ta fram nödvändig regulatorisk dokumentation för nästa generations Miris HMA® (Human Milk Analyser).

Som del av utvecklingen av nästa generations Miris HMA®, skall bolaget under 2024 initiera och genomföra ett projekt för att utarbeta nödvändig regulatorisk dokumentation för instrumentet. Dokumentationen, som inkluderar Investigator’s Brochure, Clinical Performance Study Plan och Statistical Analysis Plan, är avgörande för att genomföra prestandastudier och regulatoriska ansökningar inom EU och USA. Detta kommer att stärka Miris kapacitet för framtida projekt och stödja företagets innovation inom neonatal näring.

"Genom detta stöd får vi möjlighet att ta in värdefulla extra resurser för en mycket viktig pusselbit i det regulatoriska arbetet i projektet" säger Olof Eriksson, R&D Director Miris.

"Denna finansiering är mycket uppskattad och är ännu ett viktigt bidrag till utvecklingen av nästa generations Miris HMA" säger Camilla Sandberg, VD Miris. "Den regulatoriska dokumentationen är avgörande för utvecklingen av instrumentet som skall registreras enligt IVDR i Europa och 510(k) i USA" avslutar Camilla.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB