Press release from Companies

Published: 2024-01-04 10:00:00

WntResearch AB: WntResearch utser Per Norlén till ny vd

Styrelsen i WntResearch har utsett Per Norlén till ny vd för bolaget. Per Norlén har en gedigen erfarenhet från life science-industrin i allmänhet och utveckling av cancerläkemedel i synnerhet. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2024.

Per Norlén, MD, PhD, har mer än 20 års erfarenhet från olika internationella ledarskapspositioner inom läkemedelsindustrin, såväl från Big Pharma som biotekniksektorn. Han kommer närmast från rollen som vd för det danska bioteknikbolaget Evaxion Biotech A/S, som är börsnoterat på Nasdaq i New York. Under perioden 2015–2021 var Per Norlén vd för Alligator Bioscience AB, ett forskningsbolag verksamt inom cancer som börsnoterades 2016 på Nasdaq Stockholm, där han även varit medicinsk chef och utvecklingschef. Han har även arbetat på olika ledande positioner inom läkemedelsutveckling, bland annat på AstraZeneca.

​Per utbildade sig till läkare vid Lunds universitet, disputerade i preklinisk farmakologi och blev sedan docent inom klinisk farmakologi. Har är också specialistläkare inom klinisk farmakologi. Per har en långvarig och mycket framgångsrik erfarenhet inom klinisk utveckling av cancerläkemedel. Han har likaså mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och har varit ansvarig för flera stora samarbetsavtal mellan bioteknikbolag och Big Pharma.

"WntResearchs styrelse är mycket glad över att har kunnat rekrytera en vd på den här nivån och vi är övertygade om att bolaget och dess mycket intressanta läkemedelskandidat kommer att kunna utvecklas till sin fulla potential under Pers ledning. Hans primära fokus kommer givetvis att vara att tillsammans med medarbetarna på WntResearch säkerställa ett professionellt genomförande av den pågående kliniska fas 2-studien och att bygga relationer med potentiella framtida samarbetspartners bland läkemedelsbolagen. Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Pernilla Sandwall, som nu bestämt sig för att gå vidare, för hennes mycket viktiga bidrag till bolagets utveckling; hon lämnar bolaget i ett mycket bättre skick än när hon började", säger Christer Nordstedt, WntResearchs styrelseordförande.

För vidare upplysningar:

Christer Nordstedt, styrelseordförande

E-post: cn@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2024 kl. 10.00 CEST.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar.  Ad hoc-observationer från en pågående fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Detta innebär att Foxy-5 skulle kunna motverka cancercellernas möjighet att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller. Nu fortsätter den kliniska studien med målsättningen att bekräfta dessa lovande forskningsfynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag inför den avslutande delen av utvecklingen och en global kommersialisering. WntResearchs aktie handlas på Spotlight Stock Market. För mer information, besök www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB