Press release from Companies

Published: 2024-01-19 17:45:00

WntResearch AB: WntResearchs vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget vid flera evenemang i januari

Under januari deltar WntResearchs vd Pernilla Sandwall i flera evenemang för att presentera bolaget och dess läkemedelskandidat Foxy-5.

Pernilla Sandwall presenterar WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5, vars syfte är att motverka spridning av cancer. Foxy-5 befinner sig för närvarande i klinisk utvecklingsfas 2 och utvärderas i patienter med tjocktarmscancer. Pernilla presenterar vid följande evenemang:

16 januari – Investor Target: Bolagspresentation på Invest Live.
www.youtube.com/live/jRzr9RsdBMw?si=AtMJjQRKVNbc60Ck

17 januari – FS Market: Bolagspresentation för investerarnätverk.
www.youtube.com/watch?v=NbF-2F4b7aY

17 januari – BioStock: Investor pitch bland annat om den kliniska fas 2-studien med Foxy-5.
www.youtube.com/watch?v=kMb4F3aRzpU&t

24 januari – Biostock: Intervju med Pernilla Sandwall om bolagets företrädesemission.

"Det har varit en spännande och intensiv vecka med flera givande möten, såväl med befintliga som potentiella nya investerare i WntResearch. Vår kliniska fas 2-studie med Foxy-5 pågår och under våren kommer studien gå in den sista delen med ytterligare 80 patienter vilka har drabbats av tjocktarmscancer. Det är glädjande att kunna berätta om framstegen i studien och möjligheten att eventuellt delta vid flera möten för att belysa potentialen i vår kliniska läkemedelskandidat," säger Pernilla Sandwall, vd för WntResearch.

Läs mer om bolagets pågående företrädesemission här: www.emission.wntresearch.com

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd
E-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB