Press release from Companies

Published: 2024-02-02 09:46:37

Miris Holding AB: Miris meddelar nytt datum för offentliggörande av boskutskommuniké för fjärde kvartalet 2023

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har idag beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2023 till den 15 februari 2024.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023 till den 15 februari 2024. Tidigare planerat datum för offentliggörande var den 5 februari 2024. Den uppdaterade finansiella kalendern finns på Bolagets hemsida. Bokslutskommunikén kommer finnas på Bolagets hemsida www.mirissolutions.com.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB