Press release from Companies

Published: 2024-02-02 12:00:00

Miris Holding AB: Miris HMA® installerad på Children’s Wisconsin

Children’s Wisconsin Milwaukee inkom i december med order på Miris HMA® system och 2024-02-01 hölls installation och träning på sjukhuset. Installationen är Miris första kliniska installation i Wisconsin och hade ett värde om ca 420 000 kr med beräknade årligt återkommande intäkter om ca 40 000 kr.  

Children's Wisconsin är Wisconsins enda oberoende hälsovårdssystem enbart dedikerat till barns hälsa och välbefinnande. Sjuhussystemet har två neonatalvårdsavdelningar Children’s Wisconsin Milwaukee NICU och Children’s Wisconsin Fox Valley NICU.

Children’s Wisconsin Milwaukee NICU är en toppmodern nivå IV NICU med 72-bäddar som alla har privata rum. På neonataövårdsavdelningen, som är den största nivå IV NICUn i Wisconsin, vårdas årligen över 750 barn och deras "Neonatal Neurocritical Care team" är ett högt specialiserat team av neurologer, neonatologer och neurokirurger, som tillsammans med högutbildade sjuksköterskor och neonatalsjuksköterskor tillhandahåller toppmodern vård för för tidigt födda och nyfödda barn som upplevt eller är i riskzonen för hjärnskador och utvecklingsproblem.

Neonatalvårdsavdelningen på Children’s Wisconsin Milwaukee inkom i december med en order på ett Miris HMA® system. Sjukhuset samlade in pengar till investering i minne av Cheryl Weber, ledare för neonatalvårdsenheten och laktations avdelningen på Childrens Wisconsin, och stor förespråkare för human mjölks analys, som avled i Cancer i oktober 2022. 2024-02-01 hölls installation och träning på sjukhuset. Avdelningen har nu 8 operatörer certifierade för humanmjölksanalys med Miris HMA®.

"Cheryl var en förespråkare för humanmjölksanalys för att förbättra hälsan för förtidigt födda barn och vi är tacksamma för att vi på detta sätt får delta i att hedra hennes minne" säger Marie Ekholm, säljchef på Miris. "Detta är vår andra installation in Wisconsin, men den första på en neonatalvårdsavdelning i staten, som totalt har 29 NICUs. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår etablering i staten" avslutar Marie.

Ordern hade ett värde om ca 420 000 kr med beräknade årligt återkommande intäkter om ca 40 000 kr. 

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB