Press release from Companies

Published: 2024-02-12 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch går vidare till nästa steg i fas 2-studien NeoFox med den högsta utvärderade dosen av Foxy-5

WntResearch meddelar idag att bolaget, efter en mycket snabb patientrekrytering, har kunnat fastställa att den högsta utvärderade dosen (8 mg/kg) av läkemedelskandidaten Foxy-5 ska användas i nästa steg av proof of concept-studien NeoFox. Cirka 80 patienter med tjocktarmscancer ska behandlas i den andra delen av studien och en initial effektanalys planeras redan mot slutet av 2024.  

Tidigare rapporterade ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Baserat på de positiva observationerna med Foxy-5, samt läkemedelskandidatens mycket fördelaktiga säkerhetsprofil, har studieplanen för den kliniska fas 2-studien NeoFox optimerats med målet att kunna visa tidiga effekter av Foxy-5. En viktig del i det arbetet har varit den dosfinnande delen av studien som efter en mycket snabb patientrekrytering nu har slutförts. Resultaten visar att det är säkert att gå vidare med den högsta utvärderade dosen, 8 mg/kg, i nästa del av studien. Dosvalet har godkänts av studiens säkerhetskommitté.

"De ad hoc-observationer som vi tidigare tagit del av är oerhört intressanta, trots att de baseras på en betydligt lägre dos av vår läkemedelskandidat Foxy-5 än vad som nu visat sig möjligt att utvärdera i den fortsatta delen av vår fas 2-studie. Nu ska vi använda högre doser och dessutom ge dem oftare, vilket innebär att patienterna kommer att behandlas med cirka sju gånger högre dos per vecka. Jag ser med spänning fram emot de kommande resultaten från studien", säger Christer Nordstedt, styrelseordförande i WntResearch.

"Beskedet från säkerhetskommittén bekräftar att vår läkemedelskandidat Foxy-5 uppvisat en fortsatt fördelaktig biverkningsprofil i den högre utvärderade dosen. Rekryteringen till de två dosfinnande kohorterna har dessutom gått snabbare än förväntat, vilket tyder på ett stort intresse från behandlande läkare och patienter. Det bådar gott för studiens fortsättning och vi ser fram emot nästa milstolpe som blir en effektutvärdering när upp emot hälften av patienterna rekryterats till studien", säger Kicki Johansson, Chief Operating Officer på WntResearch.

Den kliniska fas 2-studien NeoFox syftar till att etablera proof of concept för läkemedelskandidaten Foxy-5 vid behandling av tjocktarmscancer. Patienterna i studien erhåller den första dosen av Foxy-5 efter diagnos och behandlas därefter under tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort. WntResearch planerar en initial effektanalys av data mot slutet av 2024. Avsikten med denna initiala analys är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är optimalt för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten. Slutliga studieresultat väntas under 2025.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd
E-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar.  Ad hoc-observationer från en pågående fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Detta innebär att Foxy-5 skulle kunna motverka cancercellernas möjlighet att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller. Nu fortsätter den kliniska studien med målsättningen att bekräfta dessa lovande forskningsfynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag inför den avslutande delen av utvecklingen och en global kommersialisering. WntResearchs aktie handlas på Spotlight Stock Market. För mer information, besök www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB