Press release from Companies

Published: 2024-02-26 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch inleder samarbete med Business Sweden med målet att etablera kommersiella partnerskap för Foxy-5 i Japan och Sydkorea

WntResearch meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbetsprojekt med Business Sweden i syfte att etablera ett eller flera kommersiella partnerskap för läkemedelskandidaten Foxy-5 med japanska och sydkoreanska företag.   

Samarbetet sker inom ramarna för Business Swedens exportprojekt, som syftar till att introducera svenska innovationer på nya internationella marknader genom att främja partnerskap och nätverkande samt att ge finansiellt stöd till forskningsprojekt i små och medelstora bolag.   

Business Sweden kommer att bistå bolaget i att utvärdera och etablera kontakt med potentiella partners för utlicensiering eller kommersiella samarbetsavtal relaterade till WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5. WntResearch har beslutat att inom projektet prioritera läkemedelsbolag på den sydkoreanska och japanska marknaden för att bäst ta vara på Business Swedens nätverk och djupa branschkunskap där. Målet är att utlicensiera Foxy-5 till en samarbetspartner som har möjlighet att kommersialisera Foxy-5 på en regional eller global nivå. 

“Business Sweden är viktig katalysator för internationalisering och partnerskap för små och medelstora svenska företag och det är fantastiskt att få tillgång till deras expertis och nätverk för att finna rätt partner för WntResearch”, säger Klaus Christensen, Chief Commercial Officer, på WntResearch. 

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 som en ny potentiell behandling av tjocktarmscancer. Foxy-5 utvärderas för närvarande i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox som ska genomföras vid ett flertal prövningscenter i Spanien och Ungern. Syftet är att etablera proof of concept för läkemedelskandidaten vid behandling av patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

För vidare upplysningar: 

Pernilla Sandwall, vd 
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB