Press release from Companies

Published: 2024-03-05 15:00:00

WntResearch AB: WntResearch inkluderar första patienten i expansionsdelen av den pågående fas 2-studien

WntResearch meddelar idag att den första patienten har inkluderats i expansiondelen av den kliniska fas 2-studien NeoFox, som syftar till att etablera proof of concept för läkemedelskandidaten Foxy-5. Totalt kommer 80 patienter att rekryteras till expansionsfasen med målet att presentera en initial analys på de första patienterna före årets slut.

NeoFox är en pågående klinisk fas 2-studie som syftar till att etablera proof of concept för läkemedelskandidaten Foxy-5 vid behandling av patienter med tjocktarmscancer. Patienterna går in i studien direkt efter diagnos och behandlas därefter under tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort.

Den inledande dosfinnande studiedelen har nyligen avslutats, där bolaget kunde gå vidare med den högsta utvärderade dosen av läkemedelssubstansen (8 mg/kg). Expansionsfasen öppnades för patientrekrytering i slutet av februari.

"Vi är glada över att så snabbt få in den första patienten. Det lovar mycket gott för den fortsatta rekryteringen. Vår förhoppning är att kunna bekräfta de positiva observationerna från vår tidigare studie där lokal spridning av tjocktarmscancer var betydligt lägre redan efter tre veckors behandling jämfört med kontrollgruppen. Observationerna var statistiskt signifikanta och baserades på ett omfattande patientunderlag, totalt 110 patienter, så det ser väldigt lovande ut och vi hoppas kunna presentera en första effektutvärdering före årets slut", säger Per Norlén, vd på WntResearch.

Den kliniska fas 2-studien är öppen, randomiserad och jämför behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp. WntResearch planerar en initial effektanalys av data mot slutet av 2024 och slutliga studieresultat väntas under andra halvåret 2025.

För vidare upplysningar:

Per Norlen vd
E-post:
per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB