Press release from Companies

Published: 2024-03-07 09:10:00

WntResearch AB: WntResearch presenterar på Swiss Nordic Bio

WntResearchs nya vd Per Norlén presenterar idag bolaget och dess läkemedelskandidat Foxy-5 på Swiss Nordic Bio 2024 i Zürich. Konferensen samlar investerare och life science-företag från både Norden och Schweiz.

Swiss Nordic Bio är en partner- och investerarkonferens som syftar till att sammanföra hälsovårdsinnovatörer, investerare och industrin. Under årets upplaga i Zürich presenterar Per Norlén WntResearch och dess läkemedelskandidat Foxy-5, som utvecklas för att för att förbättra överlevnad i tjocktarmscancer. Foxy-5 befinner sig för närvarande i klinisk utvecklingsfas 2 och utvärderas i en kontrollerad proof of concept-studie i 80 patienter med tjocktarmscancer. Studien baseras på kliniska observationer som indikerar att Foxy-5 har snabba effekter mot lokal tumörspridning. En första effektutvärdering planeras redan mot årets slut.

Swiss Nordic Bio arrangeras av Vator Securities och Business Sweden tillsammans med nordiska och schweiziska partners.

För vidare upplysningar:

Per Norlén, vd
E-post:
per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB