Press release from Companies

Published: 2024-03-20 08:40:00

Miris Holding AB: Förbättrad tillväxt efter implementering av Miris HMA® på MedStar Georgetown University Hospital

MedStar Georgetown University Hospital i Washington DC investerade i Miris HMA® till deras neonatalvårdsavdelning 2020. Idag är bröstmjölksnanalys med Miris HMA® del av den standardvård som erbjuds på avdelningen. Miris publicerar nu en intervju med Sejal Dave och Loredana Cunningham, registrerade dietister vid MedStar Georgetown University Hospital NICU. Intervjun belyser deras erfarenheter av Miris HMA® och dess transformativa inverkan på neonatal nutrition.

I neonatalvård är precision och skräddarsydd näring avgörande för optimal tillväxt och utveckling av för tidigt födda barn. MedStar Georgetown University Hospital NICU, känt för sitt engagemang för innovativa metoder inom neonatalvård, investerade i Miris HMA® 2020 för att ytterligare förbättra den vård som erbjuds på deras neonatalvårdsenhet.

Miris publicerar nu en intervju med Sejal Dave och Loredana Cunningham, dietister på avdelningen. Sejal och Loredana berättar om sin första introduktion med Miris HMA® och hur dom integrerat analysinstrumentet i standardvåden på avdelningen.

Intervjun belyser hur Miris HMA® har möjliggjort individualiserad berikning för de prematura barn som vårdas på enheten och hur detta resulterat i förbättrad tillväxt för barnen samt minskat svinn av berikningspreparat. Både kollegor och föräldrar till barn på avdelningen har visat stort intresse för analysresultaten och insett dess värde för att optimera vården av för tidigt födda barn.

Vidare betonade Sejal Dave och Loredana Cunningham vikten av Miris HMA® för att stödja näringsbehoven hos för tidigt födda barn och rekommenderade implementation för sjukhus som vill förbättra neonatal nutritionsvård.

"Denna typ av "testimonials" är jätteviktiga för Miris. Det finns ingen bättre marknadsföring än när sjukhus själva berättar om de fantastiska resultat de ser efter implementering av Miris HMA" säger Marie Ekholm, säljchef Miris. "Fler och fler sjukhus i USA implementerar nu Miris HMA som standardvård vilket bygger på vår referensbas i landet. Att sjukhus har referenskunder att vända sig till i landet när de själva funderar på implementering snabbar upp försäljningsprocessen och är ett jätteviktigt verktyg för oss när vi fortsätter arbetet med att etablera Miris HMA som standardvård på sjukhusen i USA" avslutar Marie.

Läs hela intervjun här: https://www.mirissolutions.com/watch-miris-interviews

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB