Press release from Companies

Published: 2024-03-27 11:51:09

Miris Holding AB: Translational Health Science and Technology Institute investerar i Miris HMA®, andra orden på kort tid från Indien

Miris har idag levererat ett Miris HMA® paket till det statliga forskningsinstitutet Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) i Indien. THSTI har som uppdrag att förkorta tiden för implementering av ny teknologi i vården. Ordern inkom via Miris distributör i Indien, JVD Mettle Innovations Pvt.Ltd, och är den andra HMAn som levereras till Indien på kort tid. Affären har ett värde om ca 330 000 SEK.

Nära 3.5 miljoner barn föds för tidigt varje år i Indien och landet står för nästan en fjärdedel av alla neonatala dödsfall globalt (dödsfall som inträffar under de första 28 dagarna i livet). Hälsoministeriet i Indien startade därför 2014 The India Newborn Action Plan (INAP) för att reducera den neonatala dödligheten i landet. Landet har idag över 110 mjölkbanker, nära 800 så kallade SCNUs (Special Care Newborn Units), och över tusen NICUs, en siffra som ständigt ökar. Miris har sedan tidigare 8 Miris HMA® installerade i Indien.

"Indien har vaknat upp till gryningen av forskning inom bröstmjölk och Miris Human Milk Analyzer, som är det enda FDA-godkända instrumentet och världsledaren inom bröstmjölksanalys. Denna banbrytande teknologi som Miris fört till Indien genom JVD Mettle Innovations Pvt.Ltd har under det senaste decenniet installerats i mjölkbanker, NICUs, SNCUs och forskningsanläggningar i Indien och där gett insikter i neonatal nutrition och räddat tusentals kritiskt sjuka spädbarn i Indien" säger Mukund Deshpande, VD JVD Mettle Innovations Pvt Ltd, Miris distributör i Indien.

Miris levererade idag ett Miris HMA® paket till Indien som kommer att installeras på det statliga forskningsinstitutet Translational Health Science and Technology Institute (THSTI). Kärnan i THSTI:s uppdrag är att omsätta vetenskapliga rön till praktisk tillämpning. Genom strategiska investeringar påskyndar THSTI implementeringen av nya processer i vården.

Detta är den andra Miris HMA® ordern på kort tid från Indien då ett HMA-paket även levererades i december till en av Fernandez Foundation mjölkbanker. Fernandez Foundation är en icke-vinstdrivande hälsovårdsorganisation för vård av kvinnor och barn och driver bland annat Fernandez sjukhus, Stork Home, Fernandez Child Development Centre och tre mjölkbanker.

"Indien är en jättestor marknad som tidigare varit väldigt omogen för mer avancerade medicinska interventioner av den typ som Miris erbjuder, men vi ser nu tecken på att marknaden börjar mogna" säger Marie Ekholm, Sälj och Marknadschef på Miris. "Vi har ett nära samarbete med vår Indiska distributör Mettle Innovation och vi arbetar nu gemensamt för att öka etableringstakten i landet". avslutar Marie.

Affären har ett värde om ca 330 000 SEK.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB