Press release from Companies

Published: 2024-05-29 12:01:13

WntResearch AB: WntResearchs vd Per Norlén presenterar bolaget vid flera evenemang i maj och juni

Per Norlén kommer att delta vid nedanstående event under maj och juni och presentera WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5, vars syfte är att motverka spridning av cancer. Foxy-5 utvärderas för närvarande på patienter med tjocktarmscancer i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox. 

29 maj – Biostock – The Global Forum 2024 
https://www.biostock.se/biostockglobalforum2024/

30 maj – Redeye Growth Day 2024 
https://www.redeye.se/events/981085/redeye-growth-day-2024

12 juni – Økonomisk Ugebrev 

https://www.eventbrite.co.uk/e/life-science-investor-konference-den-12-juni-2024-tickets-912044277987?aff=oddtdtcreator

För vidare upplysningar: 

Per Norlén vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB