More from the company

Published: 2014-04-08 15:49:16

WntResearch AB: Informationsträffar

I samband med nyemissionen som inleds den 10 april 2014 kommer WntResearch att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.

• Skellefteå - 10 april 2014 kl. 18.00 -.Maskinhuset Sävenäs, Örsvikvägen 7, Skelleftehamn. • Uddevalla - 15 april 2014 kl. 18.30 - Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18. • Stockholm - 23 april 2014 kl. 18.00 - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post anmalan@sedermera.se eller på telefon 0431-47 17 00. För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription